Fotogalerij

Kaart

Arbustum

Ayl

54441 Ayl

Tel. 0049 6581 995860


email
Internet

Beschrijving

Toen de Romeinen de wijnstok in Germanië in cultuur brachten, werd deze geteeld langs pergola’s, frames of palen, wat sterke overeenkomsten vertoont met de huidige teeltmethodes. Minder bekend is dat de Romeinen hun druiven ook in de directe nabijheid van bomen aanplantten. Daarbij dienden de bomen als steun voor de ranken, waarlangs de druif snel tot de kroon van de bomen groeide om zo licht te krijgen. Bomen en wijnstokken concurreerden bij deze teeltmethode om de ruimte en om het licht, maar wedijverden ook onder de grond om voedingsstoffen uit de bodem en om water. Welke consequenties de gezamenlijke teelt van boom en wijnstok heeft, is onbekend. Het Arbustum-project in Ayl wil hier antwoord op geven. Er ontstond een samenwerking van universiteit Freiburg, gemeente Ayl en de plaatselijke Saarwijnboeren. In de herfst van 2005 werden op een oppervlakte van 1 ha 850 wijnstokken (de ene helft riesling en de andere helft sauvignon blanc) volgens een uitgekiend plantschema uitgepoot. In december werden 480 bomen (voor de helft wintereiken en voor de helft populieren) ingezet. Met eik en populier kan een langzaam groeiende boomsoort met een breed spectrum van watervoorzieningstolerantie (eik) vergeleken worden met een in verhouding snel groeiende boomsoort met een grotere waterbehoefte (populier). Van de bomen heeft de aanplant ook haar naam gekregen, want het Latijnse “Arbustum” betekent in de taal van de Romeinen “met bomen beplant”. Als druivensoorten werd enerzijds de voor de streek typische riesling gebruikt die hier op de steile leisteenhellingen van de Saar de hoofdsoort is, en anderzijds de sauvignon blanc, die de laatste jaren in opkomst is in de Duitse wijnbouw.

Öffnungszeiten

het hele jaar